Termeni și condiții

Termeni și condiții

1. Definiții și termeni:

Star Decor - S.C. STAR DECOR S.R.L., persoană juridică, având sediul social în Sântion nr. 101/A, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/336/2003, cod unic de înregistrare fiscală RO15305461.

Vânzător - S.C. STAR DECOR S.R.L.

Cumpărător – persoană fizică sau juridică care efectuează o comandă.

Client - persoană fizică sau juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Star Decor (electronic, telefonic  etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între Star Decor și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul comenzilor în Site.

Site – domeniul www.polistirendecor.ro și subdomeniile acestuia.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția de a achiziționa Produse de pe Site.

Produse – orice produs menționat în comandă, care urmează a fi furnizat Cumpărătorului de către Vânzător.

Promoție – acțiunea de a expune în scop comercial un număr finit de Produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp, stabilită de către Vânzător.

Conținut

- Toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate sau astfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

- Conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorului de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

- Orice informație comunicată Cumpărătorului prin orice mijloc de către un angajat al Vânzătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

- Informații legate de Produse și prețurile practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

- Date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.

Star Decor oferă accesul la Site și utilizarea acestuia sub rezerva acceptării de către Client/Cumpărător a acestor termeni și condiții. Prin accesarea, utilizarea, obținerea sau achiziționarea oricărui produs, conținut, date, materiale, informații sau servicii prin intermediul Site-ului, Clientul/Cumpărătorul este de acord cu respectarea acestor Termeni și Condiții.

2. Politica de vânzare online:

2.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

Din motive justificate, administratorii Site-ului își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la una dintre modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că, în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorului. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Vânzătorului pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

2.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea Contact din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

2.3. Star Decor poate publica pe Site informații despre Produse și/sau promoții practicate, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

2.4. Toate tarifele aferente Produselor prezentate pe Site sunt exprimate în Lei (RON) și includ T.V.A.

3. Comanda:

3.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site prin adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului. 

3.2. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

3.3. Notificarea primită de către Cumpărător după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

3.4. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

3.5. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

3.6. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comandă. În cazul în care Vânzătorul modifică cantitatea de Produse din Comandă, va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii.

3.7. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
3.7.1. Neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
3.7.2. Invalidarea tranzacției, în cazul plății online;
3.7.3. Datele furnizate de către Client/Cumpărător pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.

3.8. Comanda minimă este de xxxx Lei (T.V.A. inclus)

4. Facturarea și modalitățile de plată:

4.1. Prețurile Produselor afișate în cadrul site-ului www.polistirendecor.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

4.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Produsele livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

4.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Produsele vândute de Star Decor, iar modalitățile de plată sunt următoarele:

Ramburs - se va achita la curier în momentul livrării;
Transfer bancar OP -  internet banking sau la ghișeul băncii;

Numerar – la ridicarea comenzii de la magazinul Vânzătorului.

5. Livrarea produselor:

5.1. Termenul de livrare este între x și xx zile lucrătoare. Acest termen este orientativ și poate fi modificat din motive independente de voința Vânzătorului.

5.2. Produsele se livrează în limita stocului disponibil. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai află pe stoc, Clientul/Cumpărătorul va fi înștiințat în acest sens și fie i se va returna integral avansul achitat, fie poate opta pentru alt produs asemănător, după caz.

5.3. Vânzătorul va livra Produsele către Cumpărător în sistem de curierat door-to-door.

5.4. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

5.5. Taxa de curierat este suportată de către Client/Cumpărător, până la o comandă de xxx lei + TVA.

5.6. Taxa de curierat depinde de volumul și greutatea coletului. În localitățile unde firma de curierat nu are sediu, se percepe o taxă care este calculată pe km. Livrarea se face de către Curier la adresa indicată de către Client/Cumpărător, până în fața imobilului.

5.7. Alte specificații cum ar fi: ora de livrare, adresa sau un punct de reper, se introduc în caseta de observații înainte de finalizarea comenzii.

5.8. Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către Vânzător revine firmei de curierat sau transportatorului comform legislației în vigoare.

5.9. Pentru informații suplimentare privind livrarea și prețul produselor comercializate de către Star Decor, vă rugăm sunați la numerele de telefon: 0359.423.922; 0359.402.897 (L-V, 08-16).

5.10. Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul ridicării produselor de la magazinul Vânzătorului).

6. Politica de securitate a datelor personale:

6.1. Star Decor este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul xxxxx.

6.2. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Star Decor are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.

6.3. Scopul colectării datelor este: comerț electronic, informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, informarea Cumpărătorilor privind evoluția și starea Comenzilor, relamă, marketing și publicitate, servicii de comunicații electronice.

6.4. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de Comandă Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Star Decor, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul xxxxx și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Star Decor pentru desfășurarea și/sau derularea de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, informarea Cumpărătorilor privind evoluția și starea Comenzilor, servicii de comunicații electronice.

6.5. Prin citirea acestor Termeni și condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

6.6.  Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Sântion nr. 101/A, jud. Bihor, în atenția S.C. Star Decor S.R.L., vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

- o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

- să interveniți asupra datelor transmise;

- să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;

- să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. 

6.7. De asemenea, S.C. Star Decor S.R.L. poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată bancare, alte companii cu care Vânzătorul poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor.

6.8. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

6.9. Star Decor utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru  pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare. Stocarea datelor cu caracter personal se face pe un server de operare Linux, la care accesul este permis doar prin autentificarea utilizatorului cu nume de utilizator și parolă. Serverul este protejat printr-un firewall, iar datele cu caracter personal sunt salvate într-o bază de date de tip MYSQL securizată cu nume de utilizator și parolă, iar parolele utilizatorilor sunt salvate criptat.

7. Limitarea răspunderii:

7.1. Răspunderea Vânzătorului pentru daunele produse ca urmare sau în legătură cu accesarea și/sau utilizarea Site-ului este exclusă în limitele maxime permise de lege.

7.2. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor după livrare și în special pentru pierderea  acestora.

7.3. Vânzătorul nu va răspunde în niciun caz pentru daunele accidentale, indirecte sau de consecință, pierderile de profit, economiile anticipate, pierderile de date, întreruperea activității, pierderea reputației, solicitările terțelor părți, daune de întârziere sau daune punitive.

8. Drepturi de autor:

8.1. Vânzătorul, împreună cu furnizorii săi de servicii și produse, dețin și au drepturile de autor asupra Site-ului și tuturor conținuturilor acestuia. Nu veți copia, reproduce, republica, transfera date (upload), afișa, transmite, distribui, vinde, transfera sau modifica nimic din conținutul, datele, informațiile sau materialele găsite pe Site decât în urma obținerii acordului scris al reprezentantului Vânzătorului sau doar în scop non-comercial.

8.2. Denumirile Produselor, imaginile, modalitatea de prezentare, mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de serviciu afișate pe Site sunt proprietate intelectuală a S.C. Stardecor S.R.L. și furnizorilor săi.

8.3. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părti, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizare, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Star Decor, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Star Decor.

8.4. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă utilizarea niciunui robot, spider, alt dispozitiv automat sau proces manual pentru a monitoriza materialele disponibile prin Site.

9. Confidențialitate:

9.1. Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

9.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

9.3. Orice comunicări și materiale pe care le transmiteți către Site prin poștă electronică sau într-un alt mod, incluzând date, întrebări, comentarii, sugestii și altele sunt și vor fi tratate ca informaţii neconfidențiale și nepatentate, iar dumneavoastră sunteți de acord că Star Decor poate utiliza aceste comunicări sau materiale în propriul scop.

9.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a transmite anumite comunicări cu privire la Produse. Dacă nu doriți să primiți astfel de comunicări, vă rugăm să ne informați la adresa: comert@stardecor.ro.

9.5. Star Decor nu închiriază, nu vinde și nu dezvăluite datele unor terțe părți. Star Decor limitează accesul la date, ele putând fi accesate doar de angajații și furnizorii de servicii care necesită în mod rezonabil să facă acest lucru.

10. Prevederi generale:

10.1. Star Decor își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestor Termeni și Condiții, fără notificarea prealabilă a utilizatorului. Este responsabilitatea utilizatorului de a verifica periodic conținutul acestor Termeni și Condiții. De asemenea, Site-ul își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice utilizator, în cazul în care acesta a încălcat una dintre prevederile/condițiile menționate în acești Termeni și condiții.